Typevaardigheid & Tekstverwerken
 op school met begeleiding docenteMaking Your Classroom a Digital Learning Hub with Google Classroom
Cursuskosten € 201,--
In termijnen betalen mogelijk
Voor meer INFO

 

Cursus Typevaardigheid
met online begeleiding docent preview
Cursuskosten € 74,--
Wekelijkse online begeleiding en rapportage
Voor meer INFO

 

Cursus Typevaardigheid
zonder begeleiding
Typing Challenges for Children
Cursuskosten € 49,--

Voor meer INFO 

 

Na 5 lessen snel teksten typen
Afbeeldingsresultaat voor typingcourse