logo-csd-opl-denekamp.gif
De Typecursus

Afbeeldingsresultaat voor enjoy typing

De methode die wij gebruiken is dé leukste om te leren typen. Spelenderwijs leren blind typen met tien vingers. Ons speciale programma is interactief, volledig online, in gamevorm opgezet én heeft een unieke begeleidersmodule. In gamevorm leren gaat sneller, zo ook bij het leren typen.

 

Reserveren Typecursus kind

Klassikaal
Typevaardigheid & Tekstverwerken
Op school met visuele
begeleiding docent 

klik hier button
voor meer info

Internet Typecursus
met online begeleiding docent 

klik hier buttonvoor meer info

 Internet Typecursus
zonder begeleiding docent

klik hier buttonvoor meer info

 

Over de Typecursus

Typing classes in Los angeles. 100% hands-on, In-person, Small ...

Voor deze cursussen zijn er 4 mogelijkheden:

  • Klassikale cursus Typevaardigheid & Tekstverwerken

  • Internet Online cursus Typevaardigheid & Tekstverwerken met online vsiuele begeleiding
  • Internet Online cursus Typevaardigheid voor kinderen zonder ôf met virsuele begeleiding
  • Internet Online cursus Typevaardigheid voor volwassenen met ôf zonder visuele begeleiding

 

De Internet Typecursus
zonder begeleiding

Typing Challenges for Children

Cursuskosten voor deze module is: € 45,--

Als er geen begeleiding is, moet een leerling het programma zelfstandig doorwerken. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken. Er is geen externe begeleiding, correctie of stimulans. De ouder of verzorger zal de cursist / uw kind moeten blijven ondersteunen. 

Zelfstandig thuis werken zonder begeleiding kan voor een kind van ca. 10 jaar best lastig zijn, omdat het veel zelfstandigheid en discipline vergt. Maar het is zeker niet onmogelijk. Uit ervaring kunnen wij vertellen dat het veel kinderen lukt om zelfstandig door de eilanden te werken.

Klik hier om te reserveren 

De Internet Typecursus
met online  begeleiding van een gekwalificeerde docent

20 best online typing tutors for speed and accuracy - Care.com

Cursuskosten voor deze module is: € 99,--

Onderzoek wijst uit dat een goede begeleiding belangrijk is voor de voortgang en de resultaten van de leerlingen. De eindscore van leerlingen met persoonlijke of online begeleiding is gemiddeld 15% hoger dan kinderen zonder begeleiding. Deze leerlingen werken ook soepeler door het programma heen vanwege het ontvangen van feedback.

Deze typecursus is ook zonder begeleiding te volgen, maar de resultaten zijn bijna altijd beter als er een online begeleiding is.

 

  Klik hier om te reserveren

 

 

cursus 10-vinger Typevaardigheid & Tekstverwerken
op school

Making Your Classroom a Digital Learning Hub with Google Classroom

Cursuskosten voor deze module is: € 194,--

Dit is de typecursus op school, als naschoolse activiteit, met begeleiding door een gekwalificeerde docent. In deze cursus is inbegrepen tekstverwerken in Ms-Word ôf GDocs. Met tekstverwerken is uw kind voorbereid op het voortgezet-, middelbaar -, en hoger onderwijs. Waar het maken van projecten zeer belangrijk wordt in de cursus, naast dat uw kind bedreven is in het typen, is uw kind behendig in Ms-Word. Deze know how bespaart uw kind veel tijd. In 16 lessen leert uw kind de typevaardigheid en het tekstverwerken in Ms-Word ôf GDocs. Er zijn 26 scholen/locaties waar deze cursussen worden gegeven als buitenschoolse/naschoolse activiteit. Misschien ook op uw school? We zijn op zoek naar nieuwe locaties en nieuwe Typedocenten, misschien ook iets voor u of uw school? 

Ga naar Reserveren

De cursus Typen & Tekstverwerken
online met visuele ondersteuning docente

Learn how to type faster. Touch typing tips — RatatypeHow to use, modify, and create templates in Word | PCWorld

Cursuskosten voor deze module is: € 149,--

Deze Typecursus is niet op school, maar met een wekelijkse online les. Er is visueel contact met de gekwalificeerde docente voor de begeleiding. In deze cursus is inbegrepen tekstverwerken in Ms-Word of GDocs. Met tekstverwerken is uw kind voorbereid op het voortgezet-, middelbaar -, en hoger onderwijs. Waar het maken van projecten zeer belangrijk wordt in de cursus, naast dat uw kind bedreven is in het typen, is uw kind behendig in het tekstverwerken. Deze know how bespaart uw kind veel tijd. In 12 wekelijkse visuele lessen leert uw kind de typevaardigheid en het tekstverwerken. Na het aanmelden kan uw kind vrij snel met de cursus van start.  Minimale groepsgrootte 4 cursisten.

Reserveren deze cursus

Op welke scholen actief

Gepost in De Typecursussen die wij geven.

Op welke locaties?

De na-schoolse cursus CTT (Blind 10-vinger Computertypevaardigheid  & Tekstverwerken) wordt op 26 locaties (schooljaar 2020-2021) in de regio door CSDenekamp verzorgd. Deze locaties zijn de basisscholen in een plaats. Een 15 minuten na schooltijd starten we met de 1e groepen op een locatie. 

Waar worden onze Blind 10-vinger Typevaardigheid & Tekstverwerking  cursussen gegeven?


 Zie hieronder de locaties waar CSD-Opleiding de 10-vinger Blind Computer typecursussen geven.

BS Alexanderschool - Denekamp
BS De Drie-Eenheid - Oldenzaal
BS Zevenster - Denekamp
BS De Esch - Oldenzaal
BS De Veldkamp - Denekamp BS De Bongerd - Oldenzaal
BS De Maten - Oldenzaal BS De Wendakker - Oldenzaal
BS De Franciscus - Oldenzaal  
BS Kerkewei - Rossum
BS Aegedius - Hertme
BS Aloysiusschool - Weerselo
BS 't Kämpke - Lattrop
Erve Boerrigter - De Lutte (Kulturhoes)
BS Troubadour - Glanerbrug
CBS Ouverture - Glanerbrug OBS Glanerbrug Zuid - Glanerbrug
BS De Meander / Ootmarsum
BS 'n Esch / Tilligte
OBS M.L. King / Denekamp

OBS De Windhoek / Almelo

KBS De Veldzijde - Losser

KBS De Wegwijzer - Losser

KBS De Verrekijker - Losser

KBS Pax Christi - Overdinkel

Locaties in Twente

Ook zijn we continu op zoek naar voor ons nieuwe scholen om hier onze typecursussen neer te leggen. Misschien op uw school? Vraag het oudercomité of medezeggenschapsraad of het schoolteam.

Reserveren CTT schooljaar

Gepost in Reserveren Typecursus

Klik in de tabel bij de locatie van uw keuze.  De cursuskosten die u in de aanmeld schermen ziet, zijn voor de cursus en het cursusmateriaal. Bij deze cursuskosten is niet inbegrepen het examengeld.
Corona:
De cursussen gestart in februari 2020, zijn continu doorgegaan. Direct, na de overheidsverordeningen, zijn de fysieke lessen omgezet naar online visuele lessen. Het blijkt een schot in de roos te zijn. De cursisten pakten het tekstverwerken veel beter op. Ook de komende cursussen welke in september van start gaan passen we ook meerdere online lessen in. Maar het kan ook het geval zijn dat door een nieuwe virus golf de cursus helemaal online zal zijn. Dit hopen we niet uiteraard niet.

Reserveringsmenu voor het computertypen & tekstverwerken op de basisscholen. Misschien ook bij u in de buurt?

 

Reserveren voor februari 2021 & september 2021

Woonplaats

Locatie

Informatie

Start
jan/feb '21

Start
september '21

Start jan/feb '22

Denekamp BS De Zevenster informatie.gif - 7,93 kB      
BS De Veldkamp &
BS De Alexander
informatie.gif - 7,93 kB  
BS M.L. King informatie.gif - 7,93 kB
BS Willibrord (ND)  
Beuningen BS Mariaschool informatie.gif - 7,93 kB    
De Lutte Erve Boerrigter informatie.gif - 7,93 kB      
Rossum BS De Kerkewei informatie.gif - 7,93 kB
Weerselo  BS De Aloysius  informatie.gif - 7,93 kB
Lattrop  BS 't Kämpke  informatie.gif - 7,93 kB

Vol

       
Tilligte BS 'n Esch   Feb. 2022

Almelo 
OBS De Windhoek   informatie.gif - 7,93 kB    
Oldenzaal BS De Bongerd informatie.gif - 7,93 kB
BS De Drieeenheid  informatie.gif - 7,93 kB
BS De Esch informatie.gif - 7,93 kB   Svp geduld      
BS De Maten  informatie.gif - 7,93 kB    
BS De Franciscus informatie.gif - 7,93 kB
BS De Wendakker informatie.gif - 7,93 kB
Ootmarsum  BS De Meander informatie.gif - 7,93 kB   Svp geduld   
Glanerbrug  KBS De Troubadour & 
CBS Ouverture & 
OBS Glanerbrug-Zuid
informatie.gif - 7,93 kB    
SKOLO
(Losser-Overdinkel)
KBS De Verrekijker informatie.gif - 7,93 kB   Svp geduld      
KBS De Wegwijzer informatie.gif - 7,93 kB  
KBS Pax Christi informatie.gif - 7,93 kB   Svp geduld 
KBS De Veldzijde informatie.gif - 7,93 kB Svp geduld 
Hengelo OBS 't Schöppert informatie.gif - 7,93 kB     
Hertme BS De Aegidius informatie.gif - 7,93 kB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende examens


De huidige groepen die in september zijn gestart, gaan de komende weken het examen afleggen. Na de examens worden eerst de werkstukken door de Typdocent nagekeken en hierna worden deze werkstukken ook nog een keer door het examenbureau nagekeken. Wel moet binnen 2 weken na het examen de examenkandidaten weten of ze wel of niet geslaagd zijn. De diploma's worden een paar weken na de examens op de scholen uitgereikt. Mits de scholen door overheidsmaatregelen voor ons open blijven. Deze uitreikingen zijn te vinden op deze site, onze FB pagina en in lokale weekbladen. 

Nieuwe typegroepen Feb'21


De cursussen gestart september '20 zijn met de laatste lessen bezig, en gaan richting de examens. De scholen/groepen die in februari van start gaan, zitten bijna allemaal vol. Nog enkele plaatsen zijn beschikbaar. Kijk op deze site bij uw school. Ook nu nog is Corona een spelbreker voor de cursussen.