Europees Computer Rijbewijs

Het Europese Computer Rijbewijs, afgekort ECR. is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat u deze complete cursus in modules kunt afwerken. Lees boven bij ECDL.

 

Module 0:
Starters module

Inhoud:

  • Algemene PC-introductie,
  • Basisvaardigheden met Windows,
    bijvoorbeeld de verkenner (mappen en bestanden)
  • Word en Excel
  • Internet 

Voor wie:

Voor iedereen die een gedegen basis cursus wil gaan volgen. bijvoorbeeld herintreders of mensen uit de werkplaats die kantoorwerkzaamheden gaan verrichten.

Module 3: Tekstverwerking met Word 

In deze module wordt na de cursus van de cursist verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van een tekstverwerker bij het maken van algemene brieven en documenten. Bijvoorbeeld: uw brief voorbereiden, opmaak, pagina invoegen, tabellen, spellingcontrole. Maar ook Teken-, Alinea- en pagina opmaak wordt behandeld. Zie uitgebreide uitleg.

Module 4: Spreadsheets met Excel 

In deze module wordt na de cursus van de cursist verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van een spreadsheet. Deze module is voor gevorderde kennis van spreadsheets. Bijvoorbeeld de analyse van tabellen, voorwaardelijke opmaak of aangepaste getal notatie. Bij de start wordt de basis van Excel in een paar lessen uitgelegd. Zie verder uitleg.

De Internet Typecursus
zonder begeleiding

Cursuskosten voor deze module is: € 85,--
Als er geen begeleiding is, moet een leerling het programma zelfstandig doorwerken. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken. Er is geen externe begeleiding, correctie of stimulans. De ouder of verzorger zal de cursist / uw kind moeten blijven ondersteunen. 

Zelfstandig thuis werken zonder begeleiding kan voor een kind van ca. 10 jaar best lastig zijn, omdat het veel zelfstandigheid en discipline vergt. Maar het is zeker niet onmogelijk. Uit ervaring kunnen wij vertellen dat het veel kinderen lukt om zelfstandig door de eilanden te werken.

Klik hier om te reserveren 

ECDL Module 4

Posted in ECDL Module 4

ECDL Module4 - Spreadsheet met Ms-Excel

Deze cursus start met de basis. Deze cursus is geschikt voor diegene die geen kennis heeft, maar ook voor diegene die graag opnieuwe de basis uitgelegd wil hebben. 

BASIS EXCEL (1)  

Toets vooraf

EXCEL verkennen...................................................................................

EXCEL opstarten.........................................................................

Openingsvenster.........................................................................

Opbouw van een werkblad............................................................

Excel afsluiten............................................................................

Gegevens invoeren................................................................................

Cijferen letters...........................................................................

Speciale tekens...........................................................................

De cel inhoud wijzigen..................................................................

Ongedaan maken en opnieuw........................................................

Selecteren en wissen van cellen................................................................

Een Cel.....................................................................................

Een aantal cellen, aaneengesloten..................................................

Een aantal cellen, niet aaneengesloten.............................................

Werkmap stuiten en een nieuwe maken.....................................................

Openen en opslaan.................................................................................

Werken met formules.............................................................................

Formule typen............................................................................

De knop AutoSom in een formule gebruiken.....................................

Extra oefeningen..................................................................................

Toets 1         ......................................................................................

Samenvatting

BASIS EXCEL (2)  

Toets vooraf  ......................................................................................

Meer werkbladen...................................................................................

Verplaatsen en Kopiëren.........................................................................

Het Klembord, inleiding.................................................................

Knippen en Plakken.....................................................................

Kopiëren en Plakken....................................................................

De knop Plakopties.................................................................................

Verslepen      

Een (deel van een) werkblad verplaatsen of kopiëren...................................

Een heel werkblad kopiëren...........................................................

De inhoud van een werkblad kopiëren.............................................

De vulgreep   

Gegevens kopiëren met de vulgreep...............................................

Een reeks uitbreiden....................................................................

Formules kopiëren................................................................................

Extra oefeningen..................................................................................

Toets 2         ......................................................................................

De Wizard grafieken..............................................................................

Gegevens in WORD plakken....................................................................

Samenvatting

GEGEVENS KOLOMMEN EN RIJEN................................................................

Toets vooraf  ......................................................................................

Gegevens invoeren...............................................................................

Kolombreedte veranderen......................................................................

Een kolom veranderen.................................................................

Een aantal kolommen veranderen..................................................

Rijhoogte veranderen............................................................................

Invoegen van kolommen en rijen.............................................................

Verwijderen van kolommen en rijen.........................................................

Extra oefeningen..................................................................................

Toets 3         ......................................................................................

Samenvatting

OPMAAK VAN CELLEN EN GETALLEN................................................................

Toets vooraf  ......................................................................................

Selecteren    

Celopmaak met behulp van de werkbalk Opmaak.......................................

Celopmaak met behulp van het venster Celeigenschappen............................

Getalnotatie met behulp van de werkbalk Opmaak......................................

Getalnotatie met behulp van het venster Celeigenschappen...........................

Getallen.....................................................................................

Voorwaardelijke opmaak..............................................................

Datum

Tijd     ......................................................................................

Systeemdatum en —tijd...............................................................

Overige opmaakmogelijkheden met behulp van de werkbalk Opmaak.............

Overige opmaakmogelijkheden m b vhet venster Celeigenschappen...............

Opmaak kopiëren/plakken......................................................................

Extra oefeningen..................................................................................

Toets 4         ......................................................................................

Samenvatting

BASIS EXCEL, TOETSEN..............................................................................

Toets 5 I      

Toets 5 2      

Toets 5 3      

Toets 5 4      

FUNCTIES EN SORTEREN............................................................................

       Toets vooraf  ......................................................................................

De functie SOM....................................................................................

De functie GEMIDDELDE.........................................................................

De functies MAX en MIN.........................................................................

De functie AANTAL................................................................................

Extra oefeningen..................................................................................

De functie ALS ....................................................................................

Sorteren      

De functie SOM ALS..............................................................................

Filteren         ......................................................................................

Controle van berekeningen.....................................................................

Veelvoorkomende foutmeldingen....................................................

Werkbalk Formule controleren.......................................................

Toets 6         ......................................................................................

Samenvatting

ABSOLUTE EN RELATIEVE CELVERWIJZINGEN..............................................

         Toets vooraf  ......................................................................................

Knippen, Kopiëren en Plakken.................................................................

Gegevens verslepen..............................................................................

Relatieve celverwijzing...........................................................................

Absolute celverwijzing............................................................................

Gegevens tussen werkbladen..................................................................

Extra oefeningen..................................................................................

Toets 7         ......................................................................................

Samenvatting

GRAFIEKEN            ......................................................................................

Toets vooraf  ......................................................................................

Grafieken     

De Wizard grafieken..............................................................................

Grafiektype kiezen................................................................................

Opmaak van grafieken..........................................................................

Grafiektitels, legenda en assen......................................................

Onderdelen van een grafiek bewerken......................................................

Grafiek afdrukken................................................................................

Grafieken kopiëren en verplaatsen...........................................................

Extra oefeningen..................................................................................

Toets 8         ......................................................................................

Samenvatting

PAGINA-INSTELlING EN AFDRUKKEN..........................................................

         Toets vooraf  ......................................................................................

Pagina-instellingen.................................................................................

Kop- en voetteksten..............................................................................

Afdrukken    

Pagina-einden

Afdruktitels aangeven............................................................................

Titels blokkeren....................................................................................

In- en uitzoomen..................................................................................

Toets 9         ......................................................................................

Samenvatting

ENKELE EXTRA MOGELIJKHEDEN.................................................................

         Toets vooraf  ......................................................................................

Spelling controleren...............................................................................

Sjablonen     

Opslaan in een ander formaat.................................................................

Opslaan als tekstbestand..............................................................

Opslaan als webpagina.................................................................

Opslaan voor een andere versie of ander
         spreadsheet programma   ..................................................

Zoeken en vervangen............................................................................

Het venster Opties................................................................................

Het tabblad Weergave..................................................................

Het tabblad Algemeen..................................................................

Help gebruiken.....................................................................................

Werking van de tabbladen’ ...........................................................

Samenvatting ......................................................................................

EXCEL, AFSLUITENDE TOETSEN ..................................................................

Afsluitende toets 1 ...............................................................................

Afsluitende toets 2 ...............................................................................

Afsluitende toets 3 ...............................................................................

 

UA-3973578-1