De Typecursus

De methode die wij gebruiken is dé leukste om te leren typen. Spelenderwijs leren blind typen met tien vingers. Ons speciale programma is interactief, volledig online, in gamevorm opgezet én heeft een unieke begeleidermodule. In gamevorm leren gaat sneller, zo ok bij het leren typen.

Afbeeldingsresultaat voor enjoy typing

Over de Typecursus

Voor deze cursussen zijn er 3 mogelijkheden:

 • Klassikale typecursus op school, als naschoolse activiteit
 • Internet typecursus voor kinderen
 • Internet typecursus voor volwassenen

Betreft de internet typecursussen kunt u kiezen uit:

 • met begeleiding van een docent, begeleiding via internet
 • zonder begeleiding van een docent

De Internet Typecursus
zonder begeleiding

Cursuskosten voor deze module is: € 85,--
Als er geen begeleiding is, moet een leerling het programma zelfstandig doorwerken. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken. Er is geen externe begeleiding, correctie of stimulans. De ouder of verzorger zal de cursist / uw kind moeten blijven ondersteunen. 

Zelfstandig thuis werken zonder begeleiding kan voor een kind van ca. 10 jaar best lastig zijn, omdat het veel zelfstandigheid en discipline vergt. Maar het is zeker niet onmogelijk. Uit ervaring kunnen wij vertellen dat het veel kinderen lukt om zelfstandig door de eilanden te werken.

Klik hier om te reserveren 

De Internet Typecursus
met online begeleiding van een gekwalificeerde docent

Cursuskosten voor deze module is: € 145,--
Onderzoek wijst uit dat een goede begeleiding belangrijk is voor de voortgang en de resultaten van de leerlingen. De eindscore van leerlingen met persoonlijke of online begeleiding is gemiddeld 15% hoger dan kinderen zonder begeleiding. Deze leerlingen werken ook soepeler door het programma heen vanwege het ontvangen van feedback.

Deze typecursus is ook zonder begeleiding te volgen, maar de resultaten zijn bijna altijd beter als er begeleiding is.

 

 Klik hier om te reserveren

De cursus Typen & Tekstverwerken
op school

Cursuskosten voor deze module is: € 184,--
Dit is de typecursus op school, buitenschoolse activiteit, met begeleiding door een gekwalificeerde docent. In deze cursus is inbegrepen tekstverwerken in Ms-Word. Met tekstverwerken is uw kind voorbereid op het voortgezet-, middelbaar -, en hoger onderwijs. Waar het maken van projecten zeer belangrijk wordt in de cursus, naast dat uw kind bedreven is in het typen, is uw kind behendig in Ms-Word. Deze know how bespaart uw kind veel tijd. In 16 lessen leert uw kind de typevaardigheid en het tekstverwerken in Ms-Word. Er zijn 26 scholen/locaties waar deze cursussen worden gegeven als buitenschoolse/naschoolse activiteit. Misschien ook op uw school? We zijn op zoek naar nieuwe locaties en nieuwe Typedocenten, misschien ook iets voor u of uw school? 

Ga naar Reserveren

Omschrijving Typecursus & Tekstverwerken
op school voor de Kids

De cursus Typevaardigheid & Tekstverwerken bevat lesstof en oefeningen voor:

 • het examen Computertypen-100 / Tekstverwerken
 • het examen Computertypen-130 Praktijk / Tekstverwerken

Deze cursus sluit aan op de exameneisen van het examenbureau, eisen die gelden vanaf januari 2010. Op de volgende tekst zijn de eisen van de hierboven genoemde examens in het kort weergegeven. In deze cursus kun je je kwalificeren voor één van de beide examens. 

De opdrachten zijn per onderdeel (werkstuk) gegroepeerd. Het is de bedoeling dat de onderdelen afwisselend worden doorgewerkt. Bijvoorbeeld eerst enkele basisopdrachten, dan enkele rapporten, dan enkele email berichten en elke week minstens twee vaardigheidsopdrachten. 
Door het maken van de opdrachten wordt de type snelheid geleidelijk opgevoerd. Daarnaast oefent de leerling met de verschillende tekstverwerkingsfuncties van Word 2007 of hoger.


Deze cursus is inclusief het te gebruiken lesmateriaal, dit lesmateriaal wordt aan het eind van de cursus ingeleverd. Aanbeveling is om thuis op de pc MS-Word 2007 of hoger te hebben. CSD-Opleidingen kan u hiermee behulpzaam in zijn.

Na een ca. 6 lessen zijn alle toetsen "blindelings" te vinden, de cursist is dan vaardig op het toetsenbord. Hierna is het veel oefenen in Ms-word om vaardigheidsproeven en werkstukken te maken, hierdoor ontwikkelen de cursisten de snelheid.

Eenmaal per week les bij CSD is essentieel, in deze lessen worden de technieken en methodes uitgelegd. In de loop van de week kunnen de kinderen thuis deze technieken, methodes in praktijk oefenen.

Inhoudelijk:

16 lessen, totaal 21 uur lesuren 
1 maal in de week bij CSD een les volgen. 
Minimaal 5 dagen in de week gedurende een 20 á 30 minuten thuis oefenen.

Methoden:

Blind typevaardigheid, in een speciaal hiervoor ontwikkeld educatief game-achtig typeprogramma
Tekstverwerken in MS-Word 2010 of hoger

Examen:

 • Voor het Diploma Computertypen-100 / Tekstverwerken ôf
 • Voor het Diploma Computertypen-130 Praktijk / Tekstverwerken
Een examen is niet verplicht. Het cursusgeld is excl. examengeld
Voor kinderen met dyslexie hoeft deze cursus geen belemmering te zijn. 

Exameneisen

Eisen die gesteld worden aan het behalen van beide diploma's zijn hieronder kort weergegeven.

 • Diploma Computertypen-100 / Tekstverwerken: 
  • de kandidaat typt volgens het tienvingersysteem (blind);
  • de snelheid is ten minste 100 aanslagen per minuut;
  • het maken van een e-mailbericht volgens een bepaalde opmaak;
  • het maken van een rapport volgens een bepaalde opmaak. In dit rapport moeten maximaal vijf wijzigingen (opdrachten) worden aangebracht.
 • Diploma Computertypen-130 Praktijk / Tekstverwerken:
  • de kandidaat typt volgens het tienvingersysteem (blind);
  • de snelheid is ten minste 130 aanslagen per minuut;
  • het maken van een e-mailbericht volgens een bepaalde opmaak;
  • het maken van een lay-out opdracht volgens een bepaalde opmaak. In de lay-out opdracht moeten maximaal acht wijzigingen (opdrachten) worden aangebracht.
  • het maken van een tabel volgens een bepaalde opmaak. In de tabel moeten maximaal vijf wijzigingen (opdrachten) worden aangebracht

Type locaties:

 • 4x Oldenzaal - 4x Denekamp - Ootmarsum - Weerselo - Rossum - 3x Almelo - De Lutte - 3x Glanerbrug - Hertme - Lattrop - 2x Losser.

Cursuskosten:

 • De cursuskosten zijn te vinden op het aanmeldingsformulier. Deze kosten zijn per locatie verschillend.
 • De cursuskosten zijn inclusief het benodigde lesmateriaal. Voor het gebruik van het lesmateriaal zijn geen extra kosten.
 • Bij de cursuskosten is niet inbegrepen het examengeld. Een examen is niet verplicht, maar wordt wel door bijna iedereen gedaan.

Lesmateriaal:

 • Al het lesmateriaal is in bruikleen. Deze moet na de cursus worden ingeleverd.
 • Het gebruik van het lesmateriaal zijn bij de cursuskosten inbegrepen.
 • De Typecursussen die wij geven. (0)

  Computertypen Algemeen

  Typecursus op de basisschool

  • Deze cursussen starten na schooltijd op uw school.
   • Vanaf 10 jaar en/of groep 7 en groep 8.
  • Klassikale typecursus.
  • Wat wordt er geleerd.:
   • Typevaardigheid, volgens het 10-vinger systeem blind typen.
    De typevaardigheid wordt aangeleerd in een spciaal ontwikkeld educatief (gameachtig) internet programma.
   • Tekstverwerken in Ms-Word.
  • Cursusduur:
   • 16 lessen, totaal 21 uur les
  • Aan het einde van de cursus is er de mogelijkheid om deze af te sluiten met een examen.

  Intenet Typecursus voor uw kind

  • Bij deze cursus oefent uw kind via internet op ons typeprogramma. We kunnen uw kind monitoren en bijsturen.
  • Wat wordt er geleerd.:
   • Typevaardigheid, volgens het 10-vinger systeem blind typen.
    De typevaardigheid wordt aangeleerd in een spciaal ontwikkeld educatief (gameachtig) internet programma.

  Internet Typecursus voor volwassenen

  • Bij deze cursus oefent u via internet op ons typeprogramma voor volwassenen. We kunnen u monitoren en bijsturen.
  • Wat wordt er geleerd.:
   • Typevaardigheid, volgens het 10-vinger systeem blind typen.
    De typevaardigheid wordt aangeleerd in een spciaal ontwikkeld educatief (gameachtig) internet programma.

   

 • Cat Typecursus Volwassen (0)
 • Reserveren Typecursus (0)

  Voor het reserveren van de typecursus zijn er 3 mogelijkheden.

  • Reserveren van uw kind voor de cursus op school
  • Reserveren van uw kind voor de Internet typecursus
  • Reserveren voor u zelf

De Diploma-uitreikingen


Binnen 2 weken na het examen weten de examenkandidaten of ze wel of niet geslaagd zijn. De diploma's van het schooljaar 2018-2019 zijn uitgereikt. Deze uitreikingen zijn te vinden op deze site, onze FB pagina en in lokale weekbladen. 

Nieuwe typegroepen


Naast de nieuwe cursussen die in februari '20 worden gestart, kan er ook gereserveerd worden voor de groepen die in september '20 van start gaan.

UA-3973578-1